Kültürü Koruma Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Kültürlü İnsan, Gelişmiş Toplum;
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Halk Oyunları grubu olarak üniversitemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmek ve üniversitemizi herkese tanıtmaktır. Ayrıca Gaziantep oyunlarını, kültürünü ve geleneklerini tanıtmaktır. İl ve bölge genelinde yarışmalara katılıp, okulumuzu temsil etmektir. Bunun yanında okulda aktif olarak çalışmak ve öğrencilerin keyifli zaman geçirmesini ve eğlenmesini sağlamaktır.
Öğrencilerimizin Hedefleri;
* Üniversitemiz öğrenci kulüplerinde faal olarak çalışmak,
* Üniversitemiz ve diğer yerlerde düzenlenen faydalı seminer, konferans, panel gibi toplantılara katılmak, bu türden toplantıların organizasyonuna destek vermek, bizzat organize etmek,
* Yörenin kültürel hayatına, folkloruna aktif şekilde katılmak,
* Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretimi için gönüllü kurslar düzenlemek,
* Müze, ören yeri ve benzeri yerlerde gönüllü rehberlik yapmak,
* Kitap ve eğitim fuarlarına katılmak,
* Halk oyunları etkinliklerine katılmak, üniversitemize layık bir halk oyunları ekibinin kurulmasına yardımcı olmak,