Kan Bağışı Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Toplum;
Kan bağışı yaşam için yapılan bir armağandır. Ülkemizde her yıl iki milyona yakın kan ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç çoğunlukla hastaların yakınlarından ve acil durumda sağlanabilmektedir.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi kan bağışının hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Yaptığı çalışmalarla da insan sağlığı için yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurgulanmak ve bu düşünceyi öğrencilerimize aşılamak tek amaçlanmaktadır.
Öğrencilerimizin Hedefleri;
* “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminerler düzenlemek, seminerlere katılmak, edinilen bilgilerle işçileri bilgilendirmek,
* Kanser erken teşhis ve tarama merkezi (KETEM) bilgilendirme faaliyetlerine katılıp, toplumu bu konularda bilinçlendirmek,
* Kan bağışı, organ bağışı gibi ülkemizde yeterince sahip çıkılmayan sosyal ihtiyaçlara destek olmak üzere faaliyetler yürütmek, bu tür faaliyetlerin basında yer almasını sağlamak,
* Kan bağışında bulunmak,