Erasmus Kulübü

Öğrenci Kulüpleri

Erasmus ve diğer değişim programlarıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ ne gelen yabancı öğrencilerin okula uyum sağlaması ve Türk öğrenciler ile kaynaşması için çeşitli aktiviteler ve geziler düzenlemek ve değişik kültürlerden gelen bu öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtarak Türk kültürünü de tanımaları için sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.