Eğitimle Hayat Daha Güzel;

Toplumsal Duyarlılık Projeleri


Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirlenen uygun okullardaki, ilkokul, ortaokul ve liselerde “Eğitimle Hayat Daha Güzel” sloganıyla yola çıkarak, üniversite öğrencilerimizin çocukları kardeş gibi görerek onların kişisel gelişimlerine destek olmak, yaratıcılıklarını artırmak ve yaşadıkları çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanır.
Öğrencilerimizin Hedefleri;
* İlk, orta ve lise öğrencilerinin toplumsal hayata hazırlanması ve meslek tercihlerine yardımcı olmak amacıyla tanıtım ve söyleşiler yapmak,
* Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni ve meslekleri tanıtmak amacıyla lise öğrencilerinin üniversiteyi ziyaretini sağlamak ve onlara tanıtım faaliyetinde bulunmak,
* İlçe ve köy okullarına kitap bağışı kampanyası yürütmek,
* Köy okulları, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yetiştirme yurtları, Çocuk Islah Evi gibi yerlerde sergilenmek üzere eğitici içerikli çocuk oyunları hazırlamak veya hazırlatmak,
* Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın seminerlerine katılmak,
* Okullardaki eğitsel kol çalışmalarına katılmak ve projeler üretip uygulanmasına destek olmak,
* Çocuklara tarihi eserlerin korunması ve tanıtımı konularında eğitim vermek,
* Zihinsel ve bedensel engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlemek ve katılmak,
* Hastanelerde uzun süreli yatacak çocukların eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak,
* Rehabilitasyon merkezindeki çocukların eğitimi ile ilgilenmek,