Doğa ve Çevre Kulübü

Öğrenci Kulüpleri

Kulübümüz, yaşadığımız doğanın bir parçası olarak bütünü tanımak için bilgilenme, araştırma ve incelemeler yapmak. Bütünle olan uyumumuzu en sağlıklı düzeye getirmek. Doğal kaynakların kısıtlı olduğu, korunması gerektiği, alternatiflerinin olmadığı ve gelecek nesillerden ödünç alındığı bilincinin yerleşmesini sağlamak. Bu amaçlar doğrultusunda genelde doğa ve özelde ise yakın çevremizi tanıma, aksaklıkları görme ve çözüm üretmeye yönelik faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuştur.