Rektörlüğe doğrudan bağlı görev yapan Öğrenci Dekanlığı, kampüs hayatı ve öğrencilere ilişkin akademik ve sosyal konulardan sorumlu diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışan; öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, Genel veya özel tüm sorunlarını, Öğrenci Dekanlığı kanalıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilir.

“Eğitim Hayat Boyu Seninle” felsefesini benimseyen üniversitemiz, öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren kişisel ve akademik donanımlarına ek olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı; analitik ve eleştirel düşünen, ezberciliği reddeden bir anlayışla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu da Öğrenci İleri Dekanlığı’ nın planladığı ve uyguladığı zengin içerikli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle gerçekleştirecektir.

Amacımız öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olarak hayat boyu yararlanacakları beceriler kazandıracaktır. Dahası, farklılıklarını zenginlik olarak görerek birlikte yaşama kültürünü güçlendirmektir.

Görevleri;

* Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorularını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara     çözüm arar.
* Öğrencileri doğrudan ilgilendiren akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.
* Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirir ve yönlendirir.
* Kampüsteki sosyal etkinlikler, yerleşim ve ulaşım gibi alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütür.
* Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar.

Bağlı Birimler:

Kariyer Merkezi, Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi
Öğrenci Konseyi Koordinatörlüğü
Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Ofisi
Öğrenci Kulüpleri
Engelli Öğrenciler Birimi
Kültürel Gelişim Seminerleri


Öğrencilerin üniversite yaşamları, akademik çalışmalar ve kültürel etkinlikler olarak sürer. Üniversite öğrencisi derslerine devam ederken, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de zaman ayırmalıdır.

Öğrenci Kulüpleri


Gerçekleştirilecek projeler sayesinde toplumun farklı kesimlerinde desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin, sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak…

Toplumsal Duyarlılık Projeleri