İnsan yaratılışı itibariye toplumsal bir varlıktır. Bundan dolayı da hep toplumla birlikte yaşar. İnsanın melekeleride toplumda neşvü nema bulur. İnsanı hayvandan ayıran temel özelliklerinden birisi de sahip olduğu meleke ve kabiliyetlerini geliştirerek toplumsallaşması ve hemcinsleriyle birlikte yaşamayı öğrenmesidir. Toplumsal sözleşme dâhil, hukuk tarihi bu sürecin sonucudur.

Toplumumuzda toplumsal duyarlılığın kökleri çok derinlere gitmekte; “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” anlayışına dayanmaktadır. Buradaki komşu din ve dil farkı olmadan herkesi kapsamaktadır. Toplumsal duyarlılık anlayışını en iyi ifade edenlerden birisi hiç şüphesiz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Hayatını toplumsal sorunları çözmeye adayan bu büyük insanın şu dizeleri bizlere de sorumluluklarımızı hatırlatıyor:

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım”.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi TDP anlayışı böyle bir arka plandan hareketle hayata geçirilmektedir. Amacımız aşağıda da belirtildiği gibi, öğrencilerimizin toplumsal sorunları keşfetmelerine yardımcı olmak; daha önemlisi öğrencilerimizin toplumsal sorunlara çözüm üreterek hayata olumlu katkı yapmalarını sağlamaktır. Daha genç yaşta çevrelerindeki toplumsal sorunlara ilgisiz kalmamayı; çevremizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki olayları ve gelişmeleri yakından izleme ve duyarlı olmayı öğrenmelerini istiyoruz. Gerçek demokrasi kültürü bu gibi bilinçli ve sorumlu bireylerden oluşabilir. TDP ile öğrencilerimizi demokrasi kültürünü yaymaya ve sağlamlaştırmaya davet ediyoruz. En önemlisi ise, öğrencilerimizi ülkemizin ve insanlığın sorunlarını çözebilecek yetenek ve donanımda olduklarına güvenmemiz ve onlara inanmamızdır.